Fraters toen en nu

 

Wie was frater Andreas en wat bezielde hem?

Deze site gaat over leven en werk van frater Andreas van den Boer (1841-1917). Hij was een van de fraters van Tilburg en een onderwijzer op hun scholen. Frater Andreas had een bijzondere uitstraling. Hij was mild en aandachtig voor zijn leerlingen en zeer toegewijd aan zijn medebroeders. En hij leefde op zeer authentieke wijze zijn geloof voor in een barmhartige God. Zijn manier van leven heeft enorme indruk gemaakt op de mensen die met hem omgingen.

Frater Andreas heeft, door zijn zachte persoonlijkheid en leven vanuit het gebed, Gods aanwezigheid voor veel mensen direct voelbaar gemaakt. Hij heeft als een zorgzame broeder geleefd en is ook na zijn dood mensen barmhartig nabij gebleven. Aandachtig en innemend voor zieken, bewerkstelligt hij door zijn gebed wonderbaarlijke genezingen. Hij geeft gehoor aan leerlingen in nood, die zich voor een onmogelijke opdracht zien gesteld en de moed verliezen. Kansloze kinderen weten, dankzij zijn voorspraak en een wonder van barmhartigheid, hun examen toch te halen. Hulpeloze en onmondige mensen worden door zijn bijzondere toewijding bemoedigd en groeien tot ongekende vaardigheid uit. Hij is een schutspatroon van onderwijzers, hulpverleners en andere werkers van barmhartigheid. Tot hen lijkt hij heel zacht te zeggen: “wat ik kon doen als eenvoudige broeder, kunnen jullie eveneens. Doe het maar gewoon.”

Het verhaal van frater Andreas gaat nog steeds door: overal ter wereld zijn mensen aan het werk om barmhartigheid handen en voeten te geven. Ze werken in onderwijs en opvoeding en leggen zich toe op de zorg voor zieken en achtergestelden. Ze vangen vergeten mensen op en bieden uitkomst en redding waar niemand anders tussenkomt. Ze bidden en brengen hoop, leggen de basis voor gemeenschap en geven de kerk een stem en een gezicht. Als we iets over het werk, het geloof, de idealen, de worstelingen en de wonderen van frater Andreas vertellen, dan is het om mensen van nu te inspireren. Zijn toeleg en toewijding hebben nog niets aan actualiteit ingeboet en zijn werk moet worden voortgezet.